Jahapp, då var sidan uppe då. Det var ju tämligen smärtfritt. Webhosting på One.com och one-click installation av  WordPress. Lite mek med tillägg och uppdateringar, men det var